1. INTRODUCERE

Centrul de Business și Turism „CRICOVA-VIN” S.A., prescurtat C.B.T. „CRICOVA-VIN” S.A., administrează site-ul http://www.shop.cricova.md, denumit în continuare shop.cricova.md.

C.B.T. „CRICOVA-VIN” S.A., în continuare „Furnizor de servicii”, este distribuitorul oficial al producției marca „CRICOVA” pe teritoriul Republicii Moldova, înregistrată la data de 24.12.1998, IDNO 1003600049139, cu sediul în mun. Chișinău, or. Cricova, str. Petru Ungureanu 1, care activează în baza statului.

Furnizorul de servicii, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului shop.cricova.md își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, Politica de confidențialitate și Termenii de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă, acceptarea Politicii de confidențialitate și Termenilor de utilizare presupune cunoașterea conținutului acestora și modificările operate.

Clientul acceptă Termenii şi condițiile, apăsând butonul „Confirmarea Comenzii”, în ultima etapă de înregistrare a comenzii pe site.

 

  1. DREPTURILE DE AUTOR

Conţinutul site-ului este protejat de legislaţia Republicii Moldova, în general, şi de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.139 din 02.07.2010, în special.

Prin conținut se subînțelege, fără a se limita la orice tip de materiale publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date. Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este Furnizorul de servicii, cu excepția cazurilor în care materialele respective aparţin unor terțe persoane.

 

  1. DESCRIEREA PRODUSELOR

Produsele marca „CRICOVA” sunt puse la dispoziția consumatorului întocmai după cum sunt prezentate de către producător şi sunt oferite în limita stocului disponibil.

Furnizorul garantează calitatea produselor „CRICOVA”, conform standardelor în vigoare a Republicii Moldova, în limita termenului de garanție.

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu iar descrierea produselor sunt identice cu cele puse la dispoziţia noastră de către producători şi corespund realităţii în momentul introducerii lor în baza de date. Furnizorul își rezervă dreptul de a elimina, modifica sau adăuga la descriere parametri noi fără o notificare prealabilă.

În cazul în care aveţi întrebări suplimentare privind proprietățile și caracteristicile produselor, înainte de a înregistra comanda, ar fi bine să concretizaţi cu Serviciul de informații la numărul de telefon 068 180 004.

 

  1. PREȚURILE

Prețurile produselor sunt afișate pe site pentru fiecare produs în parte, sunt exprimate în Lei moldoveneşti și includ TVA.

La recepționarea mărfii va fi eliberat bon de plată care va cuprinde suma totală a comenzii.

Condițiile de achitare și livrare sunt specificate în compartimentul „Achitarea și livrarea” pe website-ul shop.cricova.md. Acceptarea Termenilor și condițiilor presupune acceptarea și a termenilor de achitare și livrare.

 

  1. LITIGII ŞI DISPOZIŢII FINALE

În conformitate cu prevederile Legii privind fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice este interzisă comercializarea producției alcoolice persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani. La primirea comenzii consumatorul va prezenta un act de identitate care va atesta vârsta acestuia. În cazul în care consumatorul nu a atins vârsta de 18 ani sau refuză să prezinte un act de identitate curierul va refuza transmiterea produselor, consumatorul fiind obligat să achite prețul livrării, chiar și în cazul în care livrarea este gratuită.

Orice neînțelegere, problemă apărută în momentul cumpărării, achitării, sau livrării produselor achiziţionate prin intermediul shop.cricova.md şi care nu este reglementată de niciun articol din prezentul document sau termenii de achitare și livrare, se va soluţiona pe cale amiabilă în conformitate cu prevederile Legii privind protecția consumatorului.

În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea amiabilă a litigiului, competenţa revine instanţelor naţionale de judecată.

Continuarea utilizării acestui site presupune acceptarea implicită şi necondiţionată a termenilor respectivi.

 

  1. PLÂNGERI

În cazul unei plângeri, care este legată direct de momentul de vânzare-cumpărare a produsului, puteți contacta Agenția pentru Protecția Consumatorilor a Republicii Moldova folosind următoarele coordonate: mun. Chișinau, str. Vasile Alecsandri, 78.

Tel.: (022) 741464

Linia fierbinte: 080028028

www.consumator.gov.md